Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2004

Mô tả vật lý: 52 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9036

TCXDVN 280 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp xác định kích thước quay vòng của máy bánh lốpTCXDVN 279 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máyTCXDVN 278 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tácTCVN 6904 : 2001 Thang máy điện - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặtTCVN 6905 : 2001 Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặtTCVN 6906 : 2001 Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặt.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH