Tổ chức thi công xây dựng : giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 283 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Khái quát về tổ chức xây dựng công trỉnhChương II: Điều tra số liệu và tổ chức chuẩn bị thi công công trỉnhChương III: Tổ chức tác nghiệp xây lắp theo phương pháp sản xuất dây chuyềnChương IV: Sử dụng kĩ thuật sơ đồ mạng lưới lập kế hoạch tiến độ thi công công trìnhChương V : Tổ chức thực hiện các quá trìnhsản xuất xây lắpChương VI: Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn vịChương VII: Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình nhiều hạng mục (hoặc nhóm nhà)Chương VIII: Tổ chức các nghiệp vụ hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất trên công trường xây dựngChương IX: Thiết kế tổng mặt bằng thi công xây dựng công trìnhChương X: Tổ chức lao động và quản lý hoạt động xây lắp trên công trường.

Kỹ thuật xây dựng dân dụng-- Tổ chức thi công-- Tổ chức thi công-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH