How people tick :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mike Leibling, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0749443626

Ký hiệu phân loại: 158.2

Thông tin xuất bản: London ; Sterling, VA :Kogan Page, 2005.,

Mô tả vật lý: viii, 182 p. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Conflict management.-- Interpersonal conflict.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn