Địa kỹ thuật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.732 Engineering geology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Khoáng vật và đất đáChương 2 : Thành phần, cấu trúc và tính chất của đấtChương 3 : Nước dưới đấtChương 4 : Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trìnhChương 5 : Công tác khảo sát địa kỹ thuật.

Địa chất -- Khảo sát; Địa kỹ thuật-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.732


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH