Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Áp dụng móng cọc khoan nhồi trong xây dựng cầuChương 2 : Cơ sở tính toán cọc khoanChương 3 : Công nghệ cọc khoan nhồiChương 4 : Các sự cố kỹ thuật thường gặp và giải pháp xử lý trong thi công cọc khoan nhồiChương 5 : Kiểm tra, thử tải cọc, nghiệm thuChương 6 : Phân tích đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của móng cọc khoan nhồi trong công trình cầu.

Cọc khoan nhồi -- Thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22C
Sai Gon Campus
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.154


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH