Sổ tay chọn máy thi công xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0284 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2004, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


I- Cần trục, thăng tảiII- Máy thi công đất III- Máy đóng cọcIV- Máy phục vụ cho công tác bêtông.

Xây dựng -- Sổ tay, hướng dẫn,..; Máy thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH