Giáo trình tiếng Anh dùng cho công nhân kỹ thuật ngành xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 204 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Anh ngữ xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
4K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH