Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


Bêtông phun khôBêtôngSửa chữa khe co dãn chắc nước.

Kỹ thuật xây dựng -- Chỉ dẫn-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH