Tiên lượng xây dựng : Giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 171 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Phần I: Vẽ kỹ thuậtPhần II: Cấu tạo kiến trúc và tính tiên lượng.

Kiến trúc -- Cấu tạo; Vẽ kỹ thuật xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
6B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH