The Geographer's Library [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jon Fasman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0786568380

ISBN-13: 978-0786568383

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ipswich : Penguin Group (USA) Incorporated Ebsco Publishing [Distributor] 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90643


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH