Thiết kế đường ô tô : Sổ tay. T.3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 625.7 Roads

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

ID: 9070
1. Đường bộ
  - Thiết kế và xây dựng; Đường ô tô
  - Thiết kế và xây dựng1. Đường bộ
  - Thiết kế và xây dựng
2. Đường ô tô
  - Thiết kế và xây dựng
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 625.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH