The Friday book : essays and other nonfiction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Barth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0801855578

Ký hiệu phân loại: 814 American essays in English

Thông tin xuất bản: Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1997.

Mô tả vật lý: xviii, 283 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90731

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH