Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 836 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


1. Những khái niệm cơ bản2. Chất lượng bề mặt gia công3. Độ chính xác gia công4. Chuỗi kích thước công nghệ5. Chuẩn6. Lượng dư gia công7. Tính công nghệ trong kết cấu8. Chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi9. Các phương pháp gia công cắt gọt10. Các phương pháp gia công tinh bằng biến dạng dẻo11. Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa12. Gia công bằng tia nước và tia hạt mài áp lực cao13. Tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ14. Tối ưu hóa quá trình cắt gọt15. Phương pháp thiết kế qui triình công nghệ chế tạo cơ khí16. Qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình17. Qui trình công nghệ chế tạo bánh răng18. Định mức kỹ thuật19. Năng suất và giá thành sản phẩm20. Công nghệ lắp ráp21. Quản lý và đảm bảo chất lượng trong công nghệ chế tạo máy22. Cân bằng các chi tiết máy23. Sơn, sấy và xoa mỡ bảo vệ bề mặt chi tiết và sản phẩm24. Hướng phát triển của công nghệ chế tạo máy.

Công nghệ chế tạo máy-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH