Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 141 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1 : Đại cương về kết cấu bêtông cốt thépChương 2 : Nguyên tắc tính toán và cấu tạoChương 3 : Cấu kiện chịu uốnChương 4 : Cấu kiện chịu nén và cấu kiện chịu kéoChương 5 : Cấu kiện chịu uốn, xoắnChương 6 : Tính toán độ võng và khe nứtChương 7 : Sàn toàn khối.

Bê tông cốt thép, Kết cấu-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH