Tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng : Tiêu chuẩn Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9105

TCVN 3153 : 1979 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 5308 : 1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựngTCVN 5178 : 1990 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiênTCVN 4730 : 1989 Sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu chung về an toànTCVN 2292 : 1978 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toànTCVN 2293 : 1978 Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toànTCVN 3288 : 1979 Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toànTCVN 4744 : 1989 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các cơ sở cơ khíTCVN 3147 : 1990 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chungTCVN 4431 : 1987 Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH