Các tiêu chuẩn về cách nhiệt và truyền nhiệt : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2003

Mô tả vật lý: 39 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9106

TCXDVN 298 : 2003 (ISO 6946:1996) Cấu kiện và các bộ phận của công trình - Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toánTCXDVN 299 : 2003 (ISO 7345:1987) Cách nhiệt - Các địa lượng vật lý và định nghĩaTCXDVN 300 : 2003 (ISO 9251:1987) Cách nhiệt - Điều khiển truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH