Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế và tổ chức thi công : Tiêu chuẩn Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bộ xây dựng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.0218 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 56 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9116

TCVN 4252 : 1998 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thuTCVN 4055 : 1985 Tổ chức thi công.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH