Tiêu chuẩn an toàn điện : Tiêu chuẩn Việt Nam.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.30289 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2002

Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9117

TCVN 3256 : 1979 An toàn điện - Thuật ngữ và định nghĩaTCVN 4086 : 1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chungTCVN 3146 : 1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toànTCVN 5556 : 1991 Thiết bị điện hạ áp - Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giậtTCVN 5180 : 1990 Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toànTCVN 5659 : 1992 Thiết bị sản xuất - Bộ phận điều khiển - Yêu cầu an toàn chungTCVN 3748 : 1983 Máy gia công kim loại - Yêu cầu chung về an toànTCVN 4726 : 1989 Kĩ thuật an toàn - Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang bị điện TCVN 4163 : 1985 Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toànTCVN 5587 : 1991 Sào cách điệnTCVN 5588 : 1991 Ủng cách điệnTCVN 5589 : 1991 Thảm cách điệnTCVN 5586 : 1991 Găng cách điệnTCVN 3145 : 1979 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp 1000 V - Yêu cầu an toànTCVN 2572 : 1978 Biển báo an toàn về điện.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.302
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH