No Regrets [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michele Young

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1402215438

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Naperville : Sourcebooks, Inc., 2007.

Mô tả vật lý: 1 online resource (397 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 91191

Caroline Torrington is large, and she wears glasses. Beside the beauties of her day, she feels dowdy and unattractive.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH