Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lý Phát Cường, Trần Văn Tùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.0218 Accounting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 91605

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.021
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH