Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons : in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony C Moffat, M David Osselton, Brian Widdop

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0853697114

Ký hiệu phân loại: 615.1901 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 91769

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH