Martindale : the complete drug reference

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sean C Sweetman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0853698401

Ký hiệu phân loại: 615.11 Pharmacopoeias

Thông tin xuất bản: London : Pharmaceutical Press, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 91792

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH