Di tích lịch sử : Nhà tù Côn Đảo - Nhà lao Phú Quốc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 959.7 Vietnam

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 720 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


DI TÍCH LỊCH SỬ CÔN ĐẢO1. Tổng quan về quần đảo Côn Lôn và nhà tù Côn Đảo2. Hoạt động của tù nhân Côn Đảo từ 1862 đến 19303. Nhà tù Côn Đảo (1930 - 1945) - Trường học Cộng sản và đấu tranh cách mạng4. Nhà tù Côn Đảo (1945 - 1954) - Mặt trận kháng chiến giữa sào huyệt kẻ thù5. Côn Đảo thời chống Mỹ - Vàng trong lửa6. Côn Đảo - Viên ngọc quýDI TÍCH LỊCH SỬ PHÚ QUỐCI. Tổng quan1. Khái quát chung về Phú QuốcII. Phú Quốc kháng chiến chống ách thống trị của thực dân Pháp1. Trước Cách mạng tháng Tám2. Phú Quốc giai đoạn 1945 - 19493. Phú Quốc giai đoạn lịch sử 1950 - 1954III. Phú Quốc kháng chiến chống Pháp1. Phú Quốc giai đoạn lịch sử 1954 - 19602. Phú Quốc phát triển phong trào chiến tranh nhân dân 1960 - 19653. Lịch sử trại giam Phú Quốc 1967 - 1973IV. Phú Quốc giai đoạn lịch sử từ 1973 đến 30/4/19751. Huyện đảo Phú Quốc hoàn toàn giải phóng2. Những trang hồi ức.

Di tích lịch sử -- Việt Nam; Monuments -- Vietnam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 959.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH