Bản sắc văn hóa Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Phan Ngọc, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa thông tin, 2013,

Mô tả vật lý: 495 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1: Những khái niệm mở đầu
Phần 2: Giao lưu văn hóa
Phần 3: Bảo vệ và phát huy văn hóa.

Văn hóa -- ViệtNam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH