Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương, Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ ( Chủ biên )

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 370.15 Educational psychology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 254 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 91823


   - Chương 1: Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

   - Chương 2: Tâm lý học tuổi thiếu niên

   - Chương 3: Tâm lý học tuổi thanh thiếu niên học sinh

   - Chương 4: Tâm lý học dạy học

   - Chương 5: Tâm lý học giáo dục đạo đức

   - Chương 6: Tâm lý học nhân cách giáo viên.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11F
Sai Gon Campus
4G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 370.150
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH