Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2012, In lần thứ tư

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 158.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH