Giáo trình Tâm lý học tiểu học :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 372.019

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Sư phạm, 2012, In lần thứ năm

Mô tả vật lý: 266 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1: Tâm lý học là một khoa học
Chương 2: Hoạt động-Giao tiếp-Nhân cách
Chương 3: Lí luận về sự phát triển tâm lý học sinh tiểu học
Chương 4: Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học
Chương 5: Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học
Chương 6: Các hoạt động cơ bản của học sinh tiểu học
Chương 7: Một số vấn đề tâm lý học dạy học và giáo dục tiểu học
Chương 8: Một số vấn đề về nhân cách người giáo viên tiểu học.

,

DÃY KỆ
11D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4E
*Ký hiệu xếp giá:  372.019
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn