Kết cấu bê tông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Trung Hòa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.18341 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng, 2011

Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 91844


   - Chương 1: Vật liệu

   - Chương 2: Những cơ sở tính toán và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn

   - Chương 3: Cốt thép và yêu cầu cấu tạo

   - Chương 4: Thiết kế dầm chịu uốn

   - Chương 5: Thiết kế dầm chịu cắt

   - Chương 6: Thiết kế dầm chịu xoắn

   - Chương 7: Thiết kế cột

   - Chương 8: Tính toán độ võng và vết nứt

   - Chương 9: Thiết kế bản sàn

   - Chương 10: Thiết kế tường

   - Chương 11: Thiết kế móng.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH