Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012,

Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Giới thiệu tiêu chuẩn ACI 318-02
Chương 2: Cơ sở tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-02
Chương 3: Tính toán cấu kiện chịu mô men uốn
Chương 4: Tính toán cấu kiện chịu lực cắt
Chương 5: Tính toán cấu kiện chịu mô men xoắn
Chương 6: Tính toán cấu kiện chịu lực dọc và mô men uốn
Chương 7: Tính toán độ võng và khe nứt.

Bê tông cốt thép -- Tiêu chuẩn; Bêtông cốt thép-- Kết cấu bê tông cốt thép -- Tiêu chuẩn

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH