Phần mềm PLAXIS 3D FOUNDATION : Ứng dụng vào tính toán móng-công trình ngầm
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013,

Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Cơ sở lý thuyết trong phần mềm Plaxis 3D Foundation
Chương 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Plaxis 3D Foundation
Chương 3: Trình từ giải một bài toán bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation
Chương 4: Các ví dụ mẫu điển hình giải bài toán công trình xây dựng bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation

Công trình ngầm -- Thiết kế và xây dựng; Nền móng -- Thiết kế và xây dựng; Phần mềm ứng dụng-- Plaxis 3D Foundation-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH