Mỹ thuật căn bản và nâng cao: Vẽ màu nước tĩnh vật

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Gia Bảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 758.4 *Still life

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật, 2007

Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 31 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 91856

 Khái niệm cơ bản về màu sắc
  Công cụ và vật liệu
  Tranh tĩnh vật màu nước
  Phương pháp cơ bản
  Màu đơn sắc, , màu cấp ba, độ thuần, độ sáng và tính sắc
  Kết cấu
  Màu cố hữu, màu nguồn sáng và màu môi trường
  Sắc điệu
  Phương pháp vẽ trái cây
  Phương pháp vẽ chai rượu
  Phương pháp vẽ vò
  Phương pháp vẽ đồ dùng bằng inox
  Vẽ đồ vật bằng thủy tinh
  Vẽ tĩnh vật
  Vẽ tĩnh vật tiếp theo
  Phương pháp vẽ một vật thể
  Tổng kết.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 758.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH