Tâm lý học quản trị kinh doanh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2012, In lần thứ sáu có sửa chữa, bổ sung

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Những hiện tượng tâm lý cá nhân
Chương 3: Tập thể-Đối tượng quản trị
Chương 4: Tâm lý trong hoạt động quản trị
Chương 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh
Chương 6: Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.001


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH