Giáo trình Tâm lý học đại cương
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2013, In lần thứ ba

Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Nhập môn tâm lý học
Chương 2: Hoạt động-Giao tiếp
Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức
Chương 4: Hoạt động nhận thức
Chương 5: Đời sống tình cảm
Chương 6: Ý chí
Chương 7: Nhân cách.

Tâm lý học -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH