Quản lý dự án xây dựng : Cẩm nang hướng dẫn thực hành quản lý thi công tại công trường=Construction Project Management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.0684 Civil engineering

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2011,

Mô tả vật lý: 542 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Hoạt động xây dựng
Hệ thống quản lý dự án
Lập dự toán chi phí dự án
Lập kế hoạch dự án
Lập tiến độ dự án
Lập kế hoạch thi công
Rút ngắn thời gian thực hiện dự án
Quản lý nguồn nhân lực
Quản lý thời gian dự án
Hệ thống quản lý chi phí dự án
Quản lý tài chính dự án
Các phương pháp lập tiến độ.

Xây dựng -- Quản lý dự án; Xây dựng -- Quản lý thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH