Cơ học đất ứng dụng trong xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2013,

Mô tả vật lý: 279 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Thành phần và tính chất cơ bản của đất
Chương 2: Tính chất thấm nước trong đất, cát chảy và xói ngầm
Chương 3: Tính nén lún và độ bền của đất
Chương 4: Ổn định của các sườn dốc đất
Chương 5: Ứng suất và chuyển vị trong khối đất
Chương 6: Lý thuyết cố kết
Chương 7: Lún của móng nông
Chương 8: Áp lực ngang của đất và ổn định của tường chắn đất
Chương 9: Khả năng chịu tải của nền đất
Chương 10: Ứng dụng các phương pháp thí nghiệm hiện trường trong xây dựng.

Cơ học đất-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH