945 tình huống vướng mắc trong quản lý & điều hành doanh nghiệp thường gặp trong hoạt động kinh doanh dành cho giám đốc
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Dân trí, 2013,

Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


: Giải đáp các tình huống về hợp đồng, cho thuê lao động, giải quyết tranh chấp
xử phạt vi phạm trong lao động
Các tình huống về chế độ tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chính sách hỗ trợ dành cho người lao động
Các tình huống về quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp
Các tình huống về chế độ bảo hiểm, thai sản, tai nạn, tử tuất dành cho người lao động
Các tình huống về sở hữu công nghiệp &
chuyển giao công nghệ
Các tình huống về nội dung, điều kiện của các hình thức quảng cáo
Các tình huống về giá và thẩm định giá
Các tình huống về thương mại điện tử
Các tình huống về chế độ quản lý tài chính trong doanh nghiệp
Các tình huống về các loại thuế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế
Các tình huống về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
Các tình huống về quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Các tình huống về kiểm tra, kiểm toán trong doanh nghiệp.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH