Phần mềm SLOPEW ứng dụng vào tính toán ổn định trượt sâu công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2012,

Mô tả vật lý: 197 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về tính toán ổn định trượt sâu công trình
Chương 2: Cơ sở lý thuyết của các phương pháp tính ổn định mái dốc trong chương trình phần mềm Slope/W
Chương 3: Hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm Slope/W
Chương 4: Các ví dụ mẫu điển hình tính ổn định công trình bằng chương trình phần mềm Slope/W.

Địa kỹ thuật-- Sigma/w (phần mềm địa kỹ thuật)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH