Điều khiển tự động : T.1- Cơ sở tự động học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.801 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Điều khiển tự động (PLC) -- Ứng dụng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.801


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH