Kỹ thuật vẽ phần bổ sung cho công trình xây dựng chính : Phương pháp rút ngắn thời gian để hoàn thành một bản vẽ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.0022 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 158 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật vẽ (Công trình xây dựng)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 620.002


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH