Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật bóng rổ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 796.323 Basketball

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể dục thể thao, 2012,

Mô tả vật lý: 435 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Phương pháp giảng dạy kỹ thuật bóng rổ
Chương 2: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật di chuyển
Chương 3: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật chuyền bắt bóng
Chương 4: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật ném rổ
Chương 5: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật dẫn bóng
Chương 6: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật đột phá
Chương 7: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật phòng thủ
Chương 8: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật cướp bóng, phá bóng, cắt bóng
Chương 9: Giảng dạy và tập luyện kỹ thuật cướp bóng bật bảng và kỹ thuật của trung phong.

Bóng rổ -- Dạy và học; Bóng rổ -- Kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Sai Gon Campus
11B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.323


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH