Kỹ thuật sản xuất dược phẩm. Tập 2- Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Từ Minh Koóng,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y Học, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH