Giáo trình Sinh hóa thể dục thể thao :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 612.044

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thể dục thể thao, 2013,

Mô tả vật lý: 347 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Thành phần hóa học của cơ thể sống
Chương 2: Nước trong cơ thể sống
Chương 3: Hóa học glucid
Chương 4: Hóa học lipid
Chương 5: Hóa học Protid
Chương 6: Enzyme
Chương 7: Vitamin
Chương 8: Hormone
Chương 9: Chuyển hóa chất và năng lượng trong cơ thể sống
Chương 10: Chuyển hóa glucid
Chương 11: Chuyển hóa lipid
Chương 12: Chuyển hóa protid
Chương 13: Chuyển hóa nước và muối khoáng
Chương 14: Liên quan và điều hòa chuyển hóa.

Sinh hóa học;

DÃY KỆ
20C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7A
*Ký hiệu xếp giá:  612.044
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn