Giáo trình tâm lý học
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012,

Mô tả vật lý: 172tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Tâm lý học -- Học tập và giảng dạy

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
3F
Thư viện AB
2K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH