Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 370.72 Education

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012,

Mô tả vật lý: 100tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Education -- Research ; Methodology; Giáo dục -- Nghiên cứu ; Phương pháp luận

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11F
Sai Gon Campus
4G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 370.720


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH