Nhân học đại cương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu, Ngô Thị Phương Lan, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Khắc Cảnh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết, Trương Thị Thu Hằng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2013

Mô tả vật lý: tr. ;

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 92112

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH