Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = : Environmental statistics and data processing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.70072 Environmental problems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 307tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

ID: 92114
1. Environmental sciences
  - Statistical methods; Khoa học môi trường
  - Phương pháp thống kê; Quan trắc môi trường
  - Thống kê học; Quan trắc môi trường
  - Xử lý dữ liệu1. Environmental sciences
  - Statistical methods
2. Khoa học môi trường
  - Phương pháp thống kê
3. Quan trắc môi trường
  - Thống kê học
4. Quan trắc môi trường
  - Xử lý dữ liệu
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Sai Gon Campus
4F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH