Giáo trình phương pháp & phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.072 Economics

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012, Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung

Mô tả vật lý: 252tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Kinh tế học -- Học tập và giảng dạy; Kinh tế học -- Nghiên cứu ; Phương pháp

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6C
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 330.072


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH