Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu thực trạng và những vấn đề đặt ra cho tương lai

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047319282

Ký hiệu phân loại: 338.927

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
8E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 338.927
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH