Phát triển công nghiệp nhẹ tại Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9781464800344

Ký hiệu phân loại: 338.476709597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Ngân hàng thế giới, 2013,

Mô tả vật lý: 137tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
08D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3F
*Ký hiệu xếp giá:  338.476
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn