Tìm hiểu luật dược và văn bản hướng dẫn thi hành : luật này đã được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2005
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2012,

Mô tả vật lý: 94tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 344.041


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH